11. maj 2022

Få mest muligt ud af jeres vedligeholdelsesplan

Få mest muligt ud af jeres vedligeholdelsesplan

Alle andels- og ejerforeninger kan have stor glæde af at have en god drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen – men det er ikke alle foreninger, der har én. Og selvom mange foreninger har en plan, er det bestemt ikke alle foreninger, der får den brugt. Alt for mange steder ligger planen i en mørk skuffe og samler støv – og det er ærgerligt, for der er så meget potentiale for foreningen i at bruge planen.

En aktiv, gennemarbejdet og opdateret vedligeholdelsesplan giver jer mulighed for at få et langsigtet overblik over foreningens økonomi og minimere risikoen for ubehagelige overraskelser. I får flere muligheder for at vælge forsikringsselskab, og I kan sikre jer, at I holder ejendommen så attraktiv som muligt. Det eneste, det kræver, er at I faktisk begynder at bruge jeres vedligeholdelsesplan.

Her får du mulighed for at få overblik over de mange måder, I kan få glæde af jeres vedligeholdelsesplan, hvis I begynder at bruge den som det værdifulde aktiv, den kan være.

Giv bestyrelsen et langsigtet overblik

Hvis I bruger jeres vedligeholdelsesplan aktivt, giver I bestyrelsen en helt unik mulighed for at få et langsigtet overblik over foreningen – både i forhold til praktiske opgaver og økonomi.

Vedligeholdelse udgør en stor del af en ejer- eller andelsforenings økonomi. Det er afgørende for overblikket over foreningens økonomi, at bestyrelsen har mulighed for at kigge fremad og forudse hvilke investeringer, der skal laves i de kommende år. På den måde kan bestyrelsen lægge væsentligt bedre budgetter, sørge for at der bliver lagt penge til side til større investeringer, og samtidig er der mulighed for at indhente tilbud i god tid, så foreningen får den absolut bedste pris på det enkelte projekt.

En professionelt gennemarbejdet vedligeholdelsesplan indeholder en oversigt over vedligeholdelsestiltag, hvornår de skal foretages og hvor ofte – og også en oversigt over vedligeholdelsesopgaverne i prioriteret rækkefølge, så de vigtigste projekter vil blive prioriteret højest.

Gennemsigtighed gavner jeres forening

Gennemsigtighed skaber de bedste vilkår for salg af ejerlejligheder eller andele og forebygger unødvendige konflikter – og gennemsigtighed gør også bestyrelsens arbejde lettere. Uden en vedligeholdelsesplan kan det være svært at give beboere og samarbejdspartnere det nødvendige overblik over ejendommens stand og foreningens kommende investeringer. Men har foreningen en god og gennemarbejdet vedligeholdelsesplan, som I bruger i jeres virke, er det let at give de forskellige parter det overblik, de efterspørger.

Hold ejendommen attraktiv

Når ejer- og andelslejligheder skal sælges, betyder det meget, at foreningen kan vise, at ejendommen bliver passet og plejet, som den har behov for.

Når I bruger jeres vedligeholdelsesplan aktivt, kan køberne se, at der er tale om en sund forening med en fornuftig økonomi, og de ved, at der ikke kommer store, uventede investeringer lige efter købet.

Derudover sikrer det, at jeres ejendom ikke forfalder, og når slid og skader bliver udbedret, når de trænger – og ikke i sidste øjeblik – minimerer I risikoen for følgeskader. På den måde kan I holde ejendommens værdi så høj som muligt, også på den lange bane.

Det er vigtigt, at bestyrelsen sørger for at anvende planerne og arkiverer fakturaer og andre dokumenter, når tiltagene er gennemført, så der er dokumentation for, at planerne faktisk bliver brugt og ikke bare ligger gemt væk i en skuffe. Det er især vigtigt i forbindelse med salg af ejer- eller andelsboliger.

Hvad indeholder en god vedligeholdelsesplan?

  • Generel vurderingsrapport
  • El-tjek
  • VVS-tjek
  • Oversigt over vedligeholdelsestiltag med tidshorisont og interval
  • Oversigt over fordelingen af ansvaret for vedligeholdelsen mellem forening og beboere jf. vedtægterne
  • Prioriteret liste over vedligeholdelsestiltag, inklusiv overblik over økonomiske konsekvenser
  • Økonomisk overblik over kommende vedligeholdelsesarbejder – og forventede påvirkninger af driftsomkostningerne fremadrettet. Det kan eksempelvis være besparelser på driftsomkostninger ved energiforbedrendeinvesteringer.
  • Overblik over tilskudsmuligheder ved investeringer

Hold vedligeholdelsesplanen opdateret

Det er vigtigt, at I holder jeres plan opdateret og løbende tilpasser den til de faktiske forhold. Sørg for, at ejendommen bliver kigget igennem med jævne mellemrum, og husk at justere planen, så den passer til det, I finder.

I må gerne udsætte projekter, der viser sig alligevel ikke at være nødvendige – men undgå at udsætte projekter bare fordi, det er bekvemt. På den måde risikerer I at få opbygget en pukkel – og så er det bare billigere at passe en velholdt ejendom.

Har I brug for råd eller sparring i forbindelse med jeres vedligeholdelsesplan? Så er I velkomne til at kontakte mig, Line Lohmann fra Administration|Nord på 60 15 64 51 eller Lilo@admnord.dk eller Kjeld Dahl fra KNN Energirådgivning ApS på 72 10 80 06 eller knn@knnenergiraadgivning.dk.

Felt

Hurtigere ekspedition
Chat med os her.