Torsdag, maj 20, 2021
f

20. maj 2021

I bestyrelsen i en ejer- eller andelsboligforening er det jeres opgave at sørge for, at foreningen har de rigtige forsikringer, og at jeres forsikringer altid er opdateret, så de passer til jeres behov.
Det er super vigtigt, at foreningens forsikringer altid passer til jeres forening - både når det handler om forsikringsbehov, dækningsomfang og forsikringssummer - for kun på den måde kan jeres medlemmer føle sig trygge.

Det kan give store problemer for alle i foreningen, hvis bygninger, ejendele, bestyrelsen, ansatte og frivillige ikke er ordentligt forsikret, hvis der skulle ske noget uventet - men det kan være svært at skabe overblik over, hvilke forsikringer I skal have for at være tilstrækkeligt dækket.

Her er en oversigt over nogle af de forsikringer, der kan være relevante for jeres forening:

Ejendomsforsikring

Det største aktiv i en ejer- eller andelsboligforening er uden tvivl selve ejendommen, og det kan blive uoverkommeligt dyrt for foreningen, hvis I er ude for f.eks. en større brand, stormskader, svampeskade, brud på kloakledninger eller lignende. Derfor er det selvfølgelig helt essentielt for jeres forening, at I er rigtigt dækket af jeres forsikring, så jeres forening kan komme bedst muligt igennem uforudsete hændelser.

Forsikringsselskaberne tilbyder en grunddækning, som typisk består af følgende dækninger:

 • brand
 • husejeransvar
 • restværdi
 • kortslutning
 • huslejetab
 • svamp- og insektskade
 • anden bygningsskade
 • rørskade (kan til-/fravælges)

Derudover skal I tage stilling til, om I gerne vil være dækket for en række andre ting, som I typisk kan tilkøbe i en særlig udvidet dækningspakke:

 • dørsprængning/renovering efter dødsfald
 • vasketøjsdækning (skade på tøj pga. teknisk fejl i vaskemaskine/tørretumbler)
 • låseomstilling (omstilling af låse i forbindelse med tyveri af nøgler)
 • løsøre (forsikring af foreningens ejendomme som f.eks. fejemaskine, inventar i beboerlokale m.m.)
 • bestyrelsesansvar (krav rejst mod foreningens bestyrelse)
 • retshjælp (advokatomkostning ved tvist med 3. mand)
 • udvidet vandskadedækning (f.eks. skader som følge af nedbør, der trænger ind gennem utætheder)
 • pludselig skade
 • hærværk/graffiti.

Vi anbefaler, at foreninger altid tegner bestyrelsesansvar og retshjælp.

Lovpligtig arbejdsskade og kollektiv ulykkesforsikring

Vidste du, at der er lovkrav om, at I i jeres forening tegner en arbejdsskadeforsikring for jeres ansatte - uanset om de er lønnede eller ulønnede? Det betyder, at I skal sørge for, at både jeres lønnede personale og de frivillige - blandt andet beboere - der udfører arbejde for foreningen, er dækket af jeres arbejdsskadeforsikring.

Tolkningen af arbejdsskadeloven kan være kompliceret, og der er nogle gråzoner for, hvornår en arbejdsskade falder ind under lovens område, og hvornår en skade betragtes, som den er sket i fritiden.
Derfor skal I i bestyrelsen overveje, om I også vil tegne en kollektiv ulykkesforsikring. På den måde vil dækningen fra arbejdsskadeforsikringen og den kollektive ulykkesforsikring lappe lidt ind over hinanden, så I kan være sikre på ikke at stå med et stort erstatningsansvar, hvis der sker en ulykke, mens en person udfører arbejde for jer. Forsikringen dækker f.eks. de årlige arbejdsdage, hvor medlemmerne arbejder i foreningen.

Er vi så dækket ved foreningens årlige arbejdsdage, hvor et medlem kommer til skade i denne forbindelse?

I de fleste forsikringsselskaber kan foreningen tegne en arbejdsskadeforsikring, som omfatter alle medlemmer i foreningen i forbindelse med fælles arbejdsdage og andet arbejde der udføres frivilligt for foreningen

Er foreningen således dækket såfremt der er en person (udefrakommende) som falder da vi ikke har saltet ordentligt?

Hvis en person (både beboer i foreningen eller udefrakommende) falder og kommer til skade pga. manglende snerydning/saltning, så vil husejeransvarsdækningen som en obligatorisk del af bygningsforsikringen dækker evt. krav mod foreningen.

Bestyrelsesansvar

Du kan, som bestyrelsesmedlem, også komme til at lave fejl, når du løser vigtige opgaver i bestyrelsen. Det vil tit være mindre fejl, som hurtigt kan rettes, men indimellem kan en fejl medføre et økonomisk tab, som bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmet er forpligtet til at erstatte.

Du hæfter personligt og vil altså skulle betale erstatningen af dine egne penge, hvis I ikke har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som vil kunne dække tabet.
Forsikringen gør ikke, at du ikke hæfter personligt for fejl, der medfører økonomiske krav, så det er vigtigt at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring med en forsikringssum, der er tilstrækkeligt stor.

Såfremt foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, så hæfter jeg ikke personligt?

Selvom der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, så hæfter du som bestyrelsesmedlem stadigvæk personligt såfremt du begår en fejl der medfører et økonomisk krav. Det er derfor vigtigt at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring med tilstrækkelig forsikringssum.    

Netbanksforsikring

Benytter jeres forening sig af netbank? Vidste du godt, at I ikke er dækket, hvis I får indbrud i jeres netbank, med mindre I har tegnet en forsikring?
Netbanksudbydere skal dække forbrugeres tab som følge af et indbrud i netbanken, men erhvervsdrivende kan kun få dækket tabet, hvis de har en netbanksforsikring.

De fleste banker betragter ejer- og andelsboligforeninger som erhvervsdrivende og ikke forbrugere, og derfor skal I tage stilling til, om I vil tegne en netbanksforsikring, der vil kunne dække jeres tab, hvis uheldet er ude.

Er det ikke administrators ansvar at være dækket her?

Hvis indbruddet sker via administrators it-systemer pga. manglende sikkerhed, kan der godt være et ansvar fra administrators side. Men ellers så er det foreningens eget ansvar. De fleste administratorer har dog tegnet en netbanksforsikring via deres rådgiveransvarsforsikring, som dækker indbrud på deres kunders konti hvis indbruddet er sket via administrators it-system og sikkerheden har været i orden.

Hvilke forsikringer har I behov for?

Du har nu fået en gennemgang af de mest almindelige forsikringer til ejer- og andelsboligforeninger, men vær opmærksom på at alle foreninger har individuelle behov, og hvis I vil være helt sikre på, at I er dækket optimalt, kan du ganske uforpligtende tage kontakt til forsikringsmægler Henrik Junker Mortensen, tlf. 22200431 eller Line Lohmann, tlf. 60156451.