Privatlivspolitik

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Administration|Nord ApS (”Administration|Nord”) anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder (”Brugere”, ”Brugeren” eller ”Brugerne”) giver til os samt de personoplysninger som Administration|Nord indsamler, når du benytter vores ydelser. På www.admnord.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af denne persondatapolitik. Hos Administration|Nord respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger. Administration|Nord respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikkepersonlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

Web browser cookies

Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugerens oplevelse. Der gemmes cookies på Brugeres harddisk til registreringsformål og til tider for at behandle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når Brugeren besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved Brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således Brugeren kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af Brugeren ved hjælp af cookies (identificere browsers- og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og Brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos Brugeren, og således det mest attraktive for Brugeren.

Fastslå hvorvidt det er første gang Brugeren tilgår hjemmesiden eller om Brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre Brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre Brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere køber en konsulentydelse eller foretager aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CVR-nr. CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked via hjemmesidens kontaktformular.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser og funktioner på vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil Administration|Nord ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Administration|Nord skal efter hvidvaskloven foretage kundekendskabsprocedurer på sine kunder.

Kundekendskabsprocedurerne skal foretages ved etablering af forretningsforbindelsen og indebærer bl.a. at der skal indhentes identitetsoplysninger på kunden, såsom navn, CPR-nr./CVR-nr., og efterfølgende skal der laves en kontrol af dette, f.eks. ved kørekort og/eller pas, opslag i CVR mv.

Der skal indhentes og kontrolleres identitetsoplysninger på fysiske personer, herunder reelle ejere, ligesom der skal ske klarlæggelse af en juridisk persons ejer- og kontrolstruktur samt indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål. Derudover er der krav om løbende ajourføring ud fra en risikovurdering, da det er en forpligtelse, der løber i hele kundeforholdet.

Det bemærkes, at omfanget af kundekendskabsprocedurerne varierer alt efter Administration|Nords risikovurdering af den konkrete kunde.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores ydelser samt på vores hjemmeside, indsamles relevante personoplysninger.

Når du bruger Administration|Nords hjemmeside samt vores ydelser, giver du således samtykke til, at Administration|Nord må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige ydelse eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmeside.

Administration|Nord indsamler også personoplysninger med henblik på at overholde vores hvidvaskforpligtelser.

Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og litra c.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i så længe kundeforholdet består. Oplysninger vil dog blive slettet, den lovbestemte opbevaringspligt udløber.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores serviceydelser vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig konsulentydelse, er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug HTTPS-kryptering når oplysninger er i transit. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. Ved fremsendelse af personfølsomme oplysninger, sendes disse via ”Sikker filoverførsel” via Visma Addo. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

Deling af dine personlige oplysninger

Administration|Nord deler Brugerens oplysninger med betroet leverandører, herunder Visma Addo, economic og Eindom som hjælper Administration|Nord med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller serviceydelser for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: www.admnord.dk.

I tilfælde af at Administration|Nord vil optræde i en forsikringssag, vil Administration|Nord dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

Administration|Nord behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Administration|Nord ikke yde de konsulentydelser, der fremgår af vores hjemmeside.

Dine rettigheder

Som registreret hos Administration|Nord har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles om dig. Administration|Nord svarer på den registreredes anmodninger uden unødig forsinkelse og senest 1 måned efter modtagelsen anmodningen. Hvis anmodningen er kompliceret, vil Administration|Nord i visse tilfælde forlænge svarfristen i op til yderligere 2 måneder. I disse tilfælde vil vi senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen gøre den registrerede opmærksom på den forlængende sagsbehandlingstid samt begrundelsen herfor.

Som registreret har du ret til at få transporteret dine data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret, via e-mail og bliver leveret som en sikker filoverførsel.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Administration|Nord vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registeret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Opdatering af denne politik

Vi gennemgår regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside www.admnord.dk sammen med en opdateret version af Politikken

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Administration|Nords behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, hjemmesidens praksis, hvordan vi behandler dine oplysninger eller dine køb af vores ydelser, er du velkommen til at kontakte os på:

Administration|Nord ApS
Limfjordsvej 35, 3. 2.
9400 Nørresundby
+45 60 15 64 51
kontakt@AdmNord.dk
CVR: 42090212

Administration|Nords politik er sidst opdateret den 12. marts 2021.

Hurtigere ekspedition
Chat med os her.