SÅ LET ER DET AT SKIFTE

Skift af administrator

Nedenfor har jeg samlet processen i forbindelse med skifte af administrator, så du kan få et detaljeret overblik over, hvad der helt præcist foregår.

Kontakt mig med det samme, så giver jeg et uforpligtende tilbud på en skræddersyet administrationsløsning til din forening.

Bestyrelsens opgave

Indledende samtale

Vi starter med at afholde en indledende samtale og få en aftale på plads.

Herefter er der faktisk kun tre ting, I behøver forholde jer til:

  • Bestyrelsen opsiger den nuværende administrationsaftale
  • Bestyrelsen underskriver diverse fuldmagter elektronisk
  • Efter aftale holder jeg møde med bestyrelsen, hvor vi forventningsafstemmer og får de sidste ting til at falde helt på plads

Bag kulissen sørger jeg naturligvis for, at alt bliver klar

  • Jeg får overleveret materiale fra tidligere administrator.
  • Jeg opretter foreningen i mine systemer, så jeg er klar til at sende opkrævninger ud til beboerne.
  • Jeg sender velkomstbrev ud til beboerne, så de ved, hvor de kan stille spørgsmål fremadrettet.
  • Senest 15 dage efter den tidligere administrationsaftale er ophørt, modtager jeg det sidste materiale og lægger åbningsbalancen ind i systemet, så bestyrelsen får adgang til det økonomiske overblik.
  • Jeg meddeler alle foreningens kreditorer, hvor fakturaerne fremadrettet skal sendes til.

Foreningens forskellige forhold og forsikringer

Herefter vil jeg foretage gennemgående kontroller af foreningens forskellige forhold og forsikringer.

Overdragelsen er afsluttet, og administrationen fungerer som vanligt

Opstartsmøde

Jeg foreslår, at vi holder et opstartsmøde, hvor vi kan sikre os, at vi har alle nødvendige dokumenter, og samtidig kan vi få samlet op på administrative procedurer og finde helt på plads i vores nye samarbejde.

Ring os op Kontakt os

Hurtigere ekspedition
Chat med os her.