YDELSER

Styr på administrationen giver ro i foreningen

Det administrative arbejde i en forening kan være tidskrævende og besværligt for bestyrelsesmedlemmerne, og det kan gøre rekruttering til bestyrelsen svær, hvis I har mange timers administrativt arbejde i foreningen. Uklar kommunikation til beboerne eller fejl i budgettet kan skabe unødige konflikter, og I kan risikere, at rod i regnskabet eller for sen betaling af jeres regninger fører til unødvendige omkostninger.

Vælger I at få professionel hjælp til den daglige administration, sikrer I jer, at jeres forening kommer til at køre effektivt og sikkert, og I behøver ikke bekymre jer for, om der nu er styr på det hele. I kan koncentrere jer om den del af bestyrelsesarbejdet, I er bedst til – og så sørger jeg omhyggeligt for, at alle de administrative opgaver løses, så I får den arbejdsro, I har brug for.

Tæt samarbejde og en stærk relation

Hvis samarbejdet skal fungere optimalt, er det vigtigt, at vi starter ud med rene linjer og en ærlig snak om behov og kompetencer. Det er vigtigt, at vi sikrer os, at vi er det rigtige match, før vi går i gang – og at vi prioriterer et godt samarbejde i det daglige virke, så jeg kan varetage jeres forenings interesser bedst muligt.

Skræddersyede løsninger – uanset foreningens størrelse

Det er vigtigt for mig at kunne give jer den helt rigtige løsning. Derfor vil jeg gerne lave et skræddersyet tilbud til jer, der rammer plet i forhold til netop jeres forenings behov og udfordringer.

Derudover vil jeg gerne sikre mig, at det er det helt rigtige valg for jer at skifte til Administration|Nord, før vi begynder selve administratorskiftet. Det handler om, at vi værdimæssigt og kompetencemæssigt skal passe godt sammen – og at vi har forventningsafstemt – for det gode samarbejde starter med det rigtige match.

Ring os op Kontakt os

Hurtigere ekspedition
Chat med os her.